Interpellation 2022/23:203 Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft

av Aida Birinxhiku (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Sverige producerar i nuläget mer el än vad som förbrukas, men med den gröna industriella revolutionen kommer förbrukningen att öka markant. Svensk industri behöver en stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser. Det är något som behöver ske redan på 2020-talet och under den här mandatperioden. Inom näringslivet och energibranschen råder det konsensus om att det enda realistiska alternativet för ökad elproduktion de närmaste åren inkluderar mer havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften är avgörande för att få ny elproduktion på plats så snabbt som möjligt.

Någon konsensus kring behovet av havsbaserad vindkraft verkar dock inte råda bland regeringsunderlaget. I SVT:s Agenda-special om energiförsörjningen var energi- och näringsminister Ebba Busch tydlig med att “regeringens linje” är att bygga ut vindkraften. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har i sin tur förklarat att hon ser den havsbaserade vindkraften som ett “väldigt bra komplement” till andra energislag. Statsrådet har dessutom uttryckt frustration över den rådande energidebatten “där man gärna målar upp det som att den ena sidan vill ha kärnkraft och den andra sidan vill ha vindkraft”.

Det största partiet i regeringsunderlaget, Sverigedemokraterna, är emellertid av en annan uppfattning. I stället för att bedriva en seriös energipolitik använder företrädare från Sverigedemokraterna energidebatten för att bedriva ett politiskt kulturkrig mot vindkraften. I en tid då vi måste se potentialen i samtliga energislag, det vill säga både vindkraften och kärnkraften, väljer Sverigedemokraterna att måla upp falska motsättningar mellan dessa. Sverigedemokraterna vägrar att ta till vara potentialen hos den havsbaserade vindkraften, vilket äventyrar inte bara ny elproduktion utan även nya svenska jobb.

Just nu finns ett stort antal tillståndsansökningar om att bygga ut havsbaserad vindkraft på regeringens bord. Tillsammans motsvarar den el som dessa vindkraftsprojekt skulle kunna leverera ungefär 40 procent av Sveriges elanvändning. Bara utanför Hallandskusten finns ansökningar om två projekt som länsstyrelsen har gett klartecken till: Kattegatt Syd och Galatea-Galene.

Mot bakgrund av det ovan anförda är det naturligtvis viktigt att regeringen svarar på om tillståndsärendena om havsbaserad vindkraft kommer att samordnas med Sverigedemokraterna i Regeringskansliet. Min kollega Fredrik Olovsson (S) fick inget svar när han ställde frågan till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i en interpellationsdebatt den 27 januari. Jag gjorde ett nytt försök genom att lämna in en skriftlig fråga den 31 januari men fick inte heller något tydligt svar.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför följande:

 

Avser statsrådet att samordna tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft med Sverigedemokraterna i Regeringskansliet?