Interpellation 2022/23:191 Grön omställning och kompetensförsörjning

av Linus Sköld (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Klimatet kräver att vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Att genomföra en rättvis omställning innebär att ställa om på ett sätt som har starkt folkligt stöd. I norra Sverige finns en unik möjlighet som gör att omställningen till förnybara industriprocesser och en hållbar transportsektor kan genomföras på ett sådant sätt. I stället för att lägga skuld och ansvar på varje enskild individs konsumtion visar nyindustrialiseringen att omställningen kan innebära tillväxt, mervärde och fler jobb.

Och världens blickar är nu riktade mot det som sker i norra Sverige. Industrin investerar stora pengar i att ställa om sina processer med grön teknik. Det leder till att landets stora tillväxthopp finns i norr. Men för att investeringar i fossilfri stålproduktion, batteritillverkning och vätgasproduktion ska komma på plats krävs att det offentliga hänger med.

Näringslivets behov av arbetskraft med rätt kompetens är stort i norra Sverige. Samtidigt har den demografiska utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten medfört ett växande kompetensförsörjningsbekymmer i välfärdsyrkena. Det tillgängliga arbetskraftsutbudet behöver därför öka i de nordligaste länen; enligt regeringens samordnare krävs inflyttning av uppemot 100 000 personer. Samtidigt behöver det tillgängliga arbetskraftsutbudets kompetens matchas mot den efterfrågan som den gröna omställningen skapar. För att klara detta krävs en arbetsmarknadspolitik som möjliggör för människor att ställa om till de jobb som växer fram.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Hur avser ministern att agera för att arbetskraftsutbudet ska matchas mot näringslivets behov i den gröna omställningen?