Interpellation 2022/23:180 Medarbetarnas villkor i kriminalvården

av Sanna Backeskog (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Nyligen släppte Seko en rapport om krisen i kriminalvården som visar vilka effekter platsbrist och överbeläggningar får för arbetsmiljön. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

  1. Hur ser ministern på Sekos rapport?
  2. Vilka åtgärder är ministern, som högst ansvarig för kriminalvården, beredd att vidta för att medarbetarnas arbetsvillkor ska förbättras?
  3. Hur ser ministern på kriminalvårdens möjligheter till kompetensförsörjning på sikt och har ministern för avsikt att verka för att den ska säkras?