Interpellation 2022/23:176 Behovet av fler utbildningsplatser för tandläkare

av Carina Ödebrink (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Det är i dag brist på tandläkare i hela landet utanför våra tre storstäder. Många invånare, däribland äldre och socioekonomiskt utsatta grupper, får inte den hjälp de behöver.

Regionerna och Arbetsförmedlingen har länge rapporterat om brist på tandläkare. Det finns ett ökande behov hos en åldrande befolkning då fler behåller sina egna tänder.

Invånare och medarbetare har i dag också ökade krav på kvalitet och moderna arbetssätt.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, konstaterar i en prognos från maj 2021 att det fortfarande kommer att råda brist på tandläkare om 15 år.

För att bidra till en bättre kompetensförsörjning har en ansökan om att få starta en ny och modern tandläkarutbildning i Jönköping lämnats in till UKÄ. Tillsammans med Linköpings universitet, Odontologiska Institutionen i Jönköping och Region Jönköpings län har en modell tagits fram som innebär att en betydande del av utbildningen och den kliniska praktiken kommer genomföras på folktandvårdskliniker runt om i hela Sverige.

Utöver samverkansparterna Jönköpings län och Linköpings universitet har nu 13 av Sveriges 21 regioner valt att ställa sig bakom satsningen om samarbete i den nya utbildningen.

Beskedet från UKÄ om ansökan har hittills inte varit positivt, men enligt uppgift kommer arbetet fortsätta för att på sikt kunna starta en ny utbildning. Det är och kommer att vara brist på tandläkare under lång tid framöver, bland annat på grund av kommande stora pensionsavgångar.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att vidta med anledning av det som framförts samt för att förbättra tillgången på tandläkare framöver?