Interpellation 2022/23:173 En djurskyddsmyndighet

av Rebecka Le Moine (MP)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Engagemanget för djurrätt och djurvälfärd är stort och därför är det med stor sorg och förskräckelse som många av oss reagerar på bristerna i efterlevnaden av den svenska djurskyddslagen, där det står att djur har rätt att utföra sina naturliga beteenden. Men verkligheten innebär i flera fall ett så stort lidande att döden kan betraktas som en befrielse.

En förklaring till varför djur reduceras till ekonomiska enheter är att den ansvariga myndigheten för djurens välmående har som huvuduppgift att främja ekonomisk tillväxt. Denna grundläggande syn, där djur har reducerats till produktionsenheter, sätter sina spår i djurfabrikerna med ett enormt lidande till följd.

Därför vore det bra om en djurskyddsmyndighet inrättades och en djurskyddsminister med särskilt ansvar för djurskydd, djurvälfärd och djurrätt tillsattes. Detta har också fått stort stöd bland det svenska folket, vilket inte minst yttrar sig i att Djurens Rätt har samlat in och överlämnat 35 198 namnunderskrifter till Ulf Kristersson, med vädjan om att tillsätta en djurskyddsminister.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Hur ställer sig ministern sig till frågan om att inrätta en särskild myndighet med helhetsgrepp för djurens bästa?