Interpellation 2022/23:172 Åtgärder för att skydda vargen

av Rebecka Le Moine (MP)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Den största jakten på varg i modern tid har genomförts, med en licensjakt på 75 rödlistade vargar. Sverige har precis skrivit under Parisavtalet för naturen och har därmed sagt att Sveriges regering ska agera för att stoppa utrotningen och vända trenden för hotade arter. Vargen är en av dessa arter som vi har lovat ska öka i antal och få en långsiktigt livskraftig population.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vad tänker ministern vidta för åtgärder för att stärka skyddet av vargen?