Interpellation 2022/23:171 Åtgärder för att bevara ålen

av Rebecka Le Moine (MP)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Ålen är akut utrotningshotad, och det vetenskapliga rådets rekommendation är att upphöra med allt fiske av ål. 

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:


Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att rädda ålen som art, i linje med vad vi har lovat i och med Montrealavtalet om biologisk mångfald?