Interpellation 2022/23:166 Karensen i sjukförsäkringen

av Åsa Eriksson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Jag hoppas att regeringen håller med om att sjukförsäkringen ska vara rättvis. I dag är karensavdraget väldigt orättvist, eftersom en del kan arbeta hemifrån när de är lite krassliga medan andra inte har den möjligheten. Vissa utsätts för en större mängd smittor i sina arbeten, för att de arbetar med barn eller sjuka människor, än andra. För att se över hur sjukförsäkringen kan bli mer rättvis tillsatte den socialdemokratiska regeringen Karensutredningen (S 2022:02) .

Att den högerkonservativa regeringen den 26 januari beslutade att lägga ned Karensutredningen är upprörande. Det är dessutom förvånande, eftersom statsrådet den 13 december sa i riksdagens kammare om karensutredningen: ”Det hela behöver också ses ur ett större perspektiv givet de konsekvenser det kan få för samhället i stort. Det är väldigt viktigt att den utredning som vi här har nämnt flera gånger får fortgå.”

Statsrådet har också i medierna sagt att regeringen vill utreda ytterligare en karensdag, men när ett utskottsinitiativ såg ut att få majoritet i socialförsäkringsutskottet backade regeringen. Det är anmärkningsvärt att regeringen byter uppfattning flera gånger inom loppet av en månad. Vad är det egentligen som gäller? Statsrådet är skyldig alla människor som är omfattas av sjukförsäkringen och alla de arbetsgivare som hanterar densamma att ge klara besked. 

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Tenje: 

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att göra karensavdraget mer rättvist, och vilka åtgärder handlar det om i så fall?