Interpellation 2022/23:164 Hedersrelaterat våld och förtryck

av Sofia Amloh (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Patriarkala strukturer finns överallt. Kvinnor utsätts för våld och förtryck i alla samhällsklasser, i alla kulturer, av olika skäl. Men hederskulturer är en särskild form av strukturellt förtyck, där hela grupper eller familjer utövar sträng kontroll av varandras – framför allt barns och ungas – liv, livsval och sexualitet.

I år är det 21 år sedan Fadime talade om hedersbrott och de förtryck hon själv utsattes för. Kort därefter hedersmördades hon av sin egen far. Sedan dess har kampen fortsatt, för att möta det motstånd som fortfarande finns mot att erkänna hedersbrott, öka kunskapen och förståelsen.

Den 30 juli 2022 mördades en fembarnsmamma på öppen gata i Göteborg. Hennes söner gick i en video ut med att de hade kört över henne – nu misstänks de för mord. Bakgrunden var att kvinnan brutit mot romsk hederskultur. Mordet var sanktionerat av bland andra svärföräldrarna, och den ”otrohetsaffär” som uppgavs som motiv hade varit livligt diskuterad i de inblandade släkterna.

Det har gjorts en rad saker i kampen mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, men det räcker inte. Mycket mer behöver göras.

Socialdemokraterna och Liberalerna har länge tillsammans varit en stark röst i kampen mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i strävan efter ett jämställt samhälle.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att komma till rätta med hedersproblematik i Sverige?