Interpellation 2022/23:157 Åtgärder mot social dumpning

av Peter Hedberg (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

I flera års tid har kommuner i social och ekonomisk utsatthet larmat om förekomsten av social dumpning. Det handlar i korthet om att mer välbärgade kommuner på olika sätt flyttar människor i socialt utanförskap till utsatta kommuner för att på så sätt vältra över kostnader för hjälp och stöd på den mottagande kommunen.

Kommuner som Kramfors, Sollefteå och Härnösand har uppmärksammat detta och påbörjade för flera år sedan ett arbete för att uppmärksamma den dåvarande socialdemokratiska regeringen på problemet. Statskontoret utredde förekomsten av social dumpning och konstaterade att det var många kommuner som hade liknande erfarenheter.

I början av sommaren 2022 tillsattes en utredning som fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka social dumpning. Den lades helt utan förvarning ned två dagar före julafton, detta trots att civilministern så sent som sju dagar tidigare stod i riksdagens talarstol och fick frågor om social dumpning. Vid det tillfället svävade ministern förvisso i sitt svar på om social dumpning ens existerar, men uttryckte följande: ”Jag måste ändå ta det här på allvar. Om det är så att kommuner av olika skäl medvetet placerar människor i andra kommuner för att bli av med kostnader är det ett problem som vi behöver ta på stort allvar.”

Ett flertal kommuner har larmat, och Statskontoret har redan konstaterat att social dumpning är ett problem. Statsrådet har lagt ned ovan nämnda utredning, men menar ändå att han tar problemet på allvar.

 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

  1. Anser statsrådet att social dumpning är ett problem?
  2. Om svaret på ovanstående är ja, vilka åtgärder är statsrådet i så fall beredd att vidta?