Interpellation 2022/23:149 Insatser för fler poliser i Stockholm

av Mattias Vepsä (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Just nu pågår en våldsvåg med skjutningar och sprängningar i Stockholm. Oron för mer våld och att våldet ska drabba oskyldiga växer. Samtidigt rapporteras det om att polisen fortsatt har svårt att rekrytera fler poliser just till Stockholm.

Den tidigare regeringen byggde ut polisutbildningen och genomförde satsningar på bättre villkor för poliser.

I samtal med poliser runt om i regionen blir det tydligt att när antalet poliser ökar på gatorna går det att förhindra våldet och komma åt fler kriminella innan de hinner skjuta.

Det är därför bra att polisen mot bakgrund av att vi nu ser en våg av alltmer brutalt våld i nätverkens krig om narkotikamarknaden riktar om resurser till Stockholm; 180 fler poliser har tillfälligt förstärkt huvudstadsregionen.

Men mer akut är att Stockholmspolisen inte lyckas rekrytera nya poliser permanent. Enligt Polisförbundet handlar det om en rad olika utmaningar, till exempel lönen, den ansträngda situationen eller tillgång till bostad.

Ska vi lyckas öka tryggheten och få bort våldet från gatorna måste vi ha fler poliser på plats. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vilka insatser planerar ministern och regeringen för att fler ska vilja arbeta som polis i Stockholm?