Interpellation 2022/23:148 Nya gruvor

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Människor har nyttjat och brutit mineraler i tusentals år. Syftet har alltid varit att göra livet lättare, enklare, säkrare och bekvämare.

Nu med klimatförändringarna och behovet av elektrifiering har efterfrågan på så kallade jordartsmetaller men även traditionella metaller som koppar, zink och järn ökat.

Klimathotet och det akuta behovet av att minska beroendet av Kinas och Rysslands produkter gör att Sverige och hela EU också av säkerhetsskäl är beroende av att fler gruvor öppnas. Därför tillsatte den tidigare socialdemokratiska regeringen Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Utredare var Helén Leijon.

För att öka takten i omställningen och effektivisera tillståndsprocesserna tillsatte den tidigare regeringen också utredningarna Klimaträttsutredningen, vars utredare var Anders Danielsson, och Miljöprövningsutredningen, som leddes av Peter Ardö. Det här är viktiga utredningar, klara att sättas i sjön.

Nu när vi läser propositionslistan finns inga propositioner i ämnet aviserade. Högerregeringen har dock aviserat att man anser att det öppnas för få gruvor, vilket vi socialdemokrater håller med om.

Men i stället för att sätta fart med det som finns på bordet avser regeringen att tillsätta en ny utredning. Vi förstår inte varför regeringen avsiktligt tappar fart och inte sätter igång med de bra förslag som redan finns. Det finns förslag som ligger utredda och klara på Regeringskansliet – två av de nämnda utredningarna har redan varit ute på remiss. Men enligt den propositionsförteckning som regeringen publicerade i veckan planeras ingen proposition kopplad till någon av utredningarna att lämnas till riksdagen.

Jag vill fråga energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Vilka insatser avser ministern och regeringen att vidta för att möjliggöra snabbare tillståndsprocesser och för att öppna fler gruvor som till exempel Bolidens fyndighet, den så kallade Lavergruvan utanför Älvsbyn, och den nyligen av LKAB presenterade jordartsmineralfyndigheten, den så kallade Per Geijer-malmen i Kiruna?