Interpellation 2022/23:144 Placering av kriminella ungdomar på Sis-hem

av Gustaf Lantz (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Stockholms stad har slagit larm om att åtgärder riktade mot kriminella ungdomar uteblir när slutna platser på Sis-hem saknas. Trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne beskrev nyligen i Svenska Dagbladet hur kriminella ungdomar i brist på platser i stället placeras i boenden där de kan röra sig fritt i samhället.

Detta är givetvis allvarligt sett till de stora problem med unga gängmedlemmar som är aktiva i den våldsvåg vi nu ser. Det är också olyckligt ur ett brottsofferperspektiv när samhället inte förmår att tillhandahålla de insatser som lagen föreskriver.

Därtill har Ivo nyligen kommit med en rapport som riktar kraftig kritik mot hur Sis-hemmen fungerar. Avdelningar har tvingats stänga efter att Ivo konstaterat att lagstiftningen inte följdes.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kriminella ungdomar ska kunna placeras i slutna Sis-hem när åtgärden anses nödvändig?
  2. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att komma till rätta med dokumenterade brister inom Sis?