Interpellation 2022/23:138 Elstöd till företagen

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna skulle vara på plats den 1 november 2022. Hushåll och företag utlovades kompensation i god tid före jul. Nu har emellertid 2022 lidit mot sitt slut, och något högkostnadsskydd finns ännu inte på plats.

Den 30 november 2022 meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch att ett elstöd kan komma att betalas ut till hushållen tidigast i februari, om inget oförutsett händer. För företagen lämnades inte en enda prognos om när stödet kommer eller formerna för det. Det enda som var säkert var att hushåll och företag i norra Sverige blir utan elstöd, trots kraftigt stigande elpriser. Samtidigt larmade företag runt om i landet om konkurser och uppsägningar. Mot denna bakgrund ställde jag en skriftlig fråga till ministern om den utlovade elpriskompensationen till företagen.

Den 22 december 2022 fick jag svaret att ärendet har högsta prioritet och att regeringen avser att återkomma med närmare besked så snart som möjligt. Bara några timmar senare kallade energi- och näringsminister Ebba Busch till pressträff för att meddela att regeringens elstöd till företagen försenas ytterligare. Ministern förklarade att regeringens förslag skulle dras tillbaka eftersom det stred mot EU:s statsstödsregler. Regeringen var således tillbaka på ruta ett, utan någon som helst plan för när eller hur utbetalningarna till företagen ska ske. Julklappen till landets företagare var att de fick fortsätta vänta på obestämd tid.

Efter icke-beskedet presenterade regeringen den 29 december 2022 ett förslag om utökat anstånd med skatteinbetalningar för företag. Det är välkommet med initiativ som kan lindra situationen, men det är långt ifrån tillräckligt. Regeringen lyckas fortfarande inte leverera på valrörelsens viktigaste vallöfte. Företagen behöver elstödet här och nu.

Flera mindre företag har i nuläget inget annat val än att säga upp personalen, sälja verksamheten eller försättas i konkurs. Både tålamodet och pengarna börjar ta slut. En konditor i Malmö berättar om hur han några dagar före valet fick besök av statsminister Ulf Kristersson, som lovade kompensation för de höga elpriserna innan jul. Energi- och näringsminister Ebba Buschs senaste besked kom därför som en stor besvikelse. Konditorn har haft femdubbla elräkningar i ett halvårs tid och räknade med att stödet skulle betalas ut vid det här laget.

Malmökonditorns berättelse är på inget sätt unik. I mitt hemlän Halland känner småföretagare en djup oro inför framtiden. De har gjort sin kalkyl efter de löften som gavs i valrörelsen och litade på att de skulle få ta del av stödet den 1 november 2022. Nu tvingas de fortsätta invänta besked samtidigt som de möts av skenande elpriser, fortsatta kostnadsökningar och upprepade löftesbrott från regeringen.

Regeringens och Sverigedemokraternas valsvek slår hårt mot företagen. Kritiken mot regeringens agerande fortsätter och kommer nu även från de egna leden. Samtidigt hävdar regeringen att de gör exakt det de lovade i valrörelsen, trots att inte en enda krona betalats ut till något hushåll eller företag. Regeringen tar även tillfället i akt att skylla på tidigare regeringar genom att sprida felaktigheter om den förda energipolitiken. Det är dags att regeringen tar sitt ansvar.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna lovade att hjälpa företagen och rädda jobben, men framtiden är fortsatt oviss. Nu måste regeringen agera innan det är för sent. Att bara uppmana företagen att invänta besked är inte bra nog.

Mot bakgrund av det ovan anförda är mina frågor till energi- och näringsminister Ebba Busch följande: 

 

  1. Kan ministern i nuläget lämna närmare besked om när företagen får sitt utlovade elstöd?
  2. Hur avser ministern att agera för att företagen ska få sitt utlovade elstöd så fort som möjligt?