Interpellation 2022/23:134 Nordiskt ministerråd gällande infrastruktur

av Åsa Karlsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

 

Nordiska rådet har under många år engagerat sig för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen inom infrastrukturen gällande transporter och gränshinder inom de nordiska länderna. Nordiska rådet är helt enigt om att en bättre koordinering är helt avgörande för att Norden ska nå målen för statsministrarnas vision 2030: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Visionen kräver att vi samordnar politiken mellan de nordiska länderna för att skapa hållbara transportlösningar till havs, på land och i luften. År 2018 enades Nordiska rådet om att lyfta fram vikten av att formalisera transportsamarbetet. Med en ny svensk regering är det ännu inte klart vad Sverige har för hållning.

Med anledning av det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:


 

Avser statsrådet att verka för inrättandet av ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur?