Interpellation 2022/23:131 Välfärden i kommuner och regioner i norra Sverige

av Eva Lindh (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

En fungerande välfärd är kärnan i det starka samhället. Det handlar om så mycket viktigt, sådant som på allvar är betydande för oss alla: tryggheten att få en god äldreomsorg, att alla barn ska få en god utbildning och start på livet och att få vård efter behov. Vi måste säkerställa en jämlik välfärd i hela vårt avlånga land. Alla kommuner – från norr till söder – ska kunna ha en bra välfärd. Det är en fråga om rättvisa.

Fortsatta satsningar på välfärden behövs. Kommuner och regioner står inför en kostnadskris med högre kostnader på grund av höjda räntor och den höga inflationen. I den budget som Socialdemokraterna presenterade satsade vi dubbelt så mycket som regeringen och SD på välfärden.

Regeringen och Sverigedemokraterna väljer att prioritera bort våra kommuner och regioner, som står för all vår välfärd. De satsningar man gör duger inte i det här svåra läget. Välfärden riskerar att försämras, och personal riskerar att sägas upp.

Det finns inget elprisstöd till norra Sverige, norr om Dalälven. Det innebär också att kommuner och regioner i norra Sverige inte heller får någon kompensation för höga elräkningar. Då kommer de att få ännu svårare att klara en bra välfärd. Det blir en dubbelstöt mot välfärden i norra Sverige. Otillräckliga resurser till välfärden i hela Sverige gör att  det blir ännu svårare för kommuner och regioner i norra Sverige som inte får kompensation för sina höga elkostnader.

Pengar spelar roll. Politik gör skillnad. När vården, skolan och omsorgen inte får de resurser som krävs innebär det nedskärningar i välfärden.

Min fråga till statsrådet Erik Slottner är därför följande:

 

Avser statsrådet att göra nedskärningar i välfärden i kommuner och regioner i norra Sverige?