Interpellation 2022/23:123 Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Samhället är i behov av personer som arbetar dygnets alla timmar och årets alla dagar. Utan arbete dygnet runt skulle Sverige stanna. Det gäller inom en bredd av branscher och i takt med att samhället förväntas erbjuda service i större utsträckning dygnet runt, så blir branscherna också fler.

Bland de branscher som under en längre tid bedrivit sin verksamhet på obekväma arbetstider kan nämnas industrin, handeln, omsorg, transporter och vården. Alla dessa branscher är kritiska för att få samhället att fungera.

I skollagen kan vi läsa: "Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt."

Skillnaderna mellan kommuner som erbjuder och inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid är stora, i hur omsorgen utformas och erbjuds men även i antalet platser. Det är inte bra att skillnader och möjligheter att jobba i olika kommuner är så stora.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Avser statsrådet att vidta åtgärder med anledning av att tillgången till barnomsorg på obekväma arbetstider skiljer sig så mycket åt mellan kommuner?
  2. Tänker statsrådet ta några initiativ för att ge fler rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider?