Interpellation 2022/23:113 Energi- och näringsministerns uttalande om den tidigare elpriskompensationen

av Fredrik Olovsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Kritiken har varit massiv mot regeringspartiernas svikna vallöfte om högkostnadsskyddet mot höga elpriser. Systemet är inte på plats, det utformas som en kompensation och pengarna kommer inte förrän tidigast i februari. Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att betala ut pengarna trots uppenbara utmaningar för myndigheten att klara uppdraget eftersom den inte har kontouppgifter till de 5 miljoner privatpersoner som omfattas av kompensationen och knappast alls till de företag eller organisationer som eventuellt kommer att få elprisstöd.

När energi- och näringsministern har fått frågan om elprisstödet har bortförklaringarna varit många. Som försvar har Ebba Busch hävdat att ingen i dag kan svara på om alla hushåll har fått ersättningen som beslutades av den S-ledda regeringen vintern 2022. Grunden för denna antydan om missförhållanden behöver emellertid en redogörelse.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande:

På vilken grund har ministern baserat sitt uttalande om att alla hushåll inte har fått elprisstödet som betalades ut under våren 2022?