Interpellation 2022/23:112 Klimathandlingsplanen

av Anna-Caren Sätherberg (S)

till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringens och Sverigedemokraternas avisering om att minska reduktionsplikten till EU:s absoluta miniminivå och neddragningar i övrigt av budgeten för klimat och miljö innebär att Sveriges utsläpp kommer att öka. 

Trots att den nuvarande regeringskonstellationen vilar på Sverigedemokraterna – det enda partiet i riksdagen som inte ställer sig bakom vare sig det klimatpolitiska ramverket eller de svenska klimatmålen – har regeringspartierna uppgett att de står fast vid att klimatmålen ska nås.

Miljö- och klimatministern har vidare sagt att hon avser att återkomma till riksdagen med ett besked om hur de ska nå klimatmålen. Det ska presenteras i regeringens kommande klimathandlingsplan nästa år. Ministern har dessutom varit mycket tydligt i medierna om att Sverigedemokraterna inte ska ha något inflytande över klimatpolitiken. Till Svenska Dagbladet har hon exempelvis låtit meddela följande:

– Nej. Det är regeringen som utformar klimathandlingsplanen. Men vi ska naturligtvis få igenom den i riksdagen och behöver därför dialog med många parter. Där är vi inte nu.

Liberalernas partiledare Johan Pehrson har å andra sidan låtit meddela samma nyhetstidning att Sverigedemokraterna i högsta grad ska vara med och utforma klimathandlingsplanen. 

Sveriges ansvar, ambition och anseende i klimatfrågorna står på spel när två ministrar ger så vitt skilda besked om hur man ska uppnå klimatmålen.

Jag vill därmed ställa följande tre frågor till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari:

  1. Är det ministerns fortsatta besked att Sverigedemokraterna inte ska vara med och förhandla regeringens klimathandlingsplan?
  2. Om inte, hur avser ministern att agera vid utformningen av regeringens klimathandlingsplan, för att Sverige ska nå de klimatmål vi beslutat om till 2030, när Sverigedemokraterna, som inte ställer upp på Sveriges klimatmål eller det klimatpolitiska ramverket, ska vara med och utforma klimathandlingsplanen?
  3. Tänker ministern inom sitt ansvarsområde verka för en förändrad nivå på reduktionsplikten, och vad anser ministern vara en rimlig nivå på reduktionsplikten?