Riksdagsskrivelse
2022/23:216

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU23 En ny lag om ordningsvakter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz