Motion till riksdagen
2022/23:2162
av Yasmine Eriksson (SD)

Förbud mot erbjudanden och kampanjer på sockerrika livsmedel


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga ett förbud mot erbjudanden och kampanjer som lockar till merköp av sockerrika livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns flera negativa effekter med överkonsumtion av socker. Förutom de mest uppenbara som övervikt och karies finns också en ökad risk för typ 2-diabetes eller cancer.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning (Riksmaten vuxna 2010–11) äter 40 % av Sveriges vuxna för mycket socker. 2018 gjordes en annan undersökning från Livs­medelsverket som mätte ungdomars livsmedelsvanor som visade att ungdomar får i sig 17 % av sitt kaloriintag via läsk och godis samt att hälften av de studerade ungdomarna får i sig för mycket tillsatt socker. När en undersökning om barns livsmedelsvanor (Riksmaten barn 2003) gjordes visade även den att barn mellan fyra och elva år åt för mycket godis, läsk, glass och bakverk.

Överkonsumtion av socker bland invånare i Sverige är ett faktum och åtgärder behöver vidtas för att minska sockerkonsumtionen och främja folkhälsan.

Det är vanligt att livsmedelsbutiker regelbundet har olika kampanjer på varor för att locka till köp. Detta gäller även produkter som innehåller tillsatt socker så som läsk och godis. Ett steg i arbetet för att förbättra folkhälsan skulle kunna vara att inte locka till överkonsumtion av produkter som innehåller höga mängder fria sockerarter. Regeringen bör därför överväga ett förbud mot erbjudanden och kampanjer som lockar till merköp av sockerrika livsmedel.

 

 

Yasmine Eriksson (SD)