Motion till riksdagen
2022/23:2160
av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Tydligare uppgift för Riksrevisionen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett tydliggörande av Riksrevisionens uppgift och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Riksrevisionens uppgift

De skattepengar som olika myndigheter handskas med är detsamma som medborgarnas gemensamma tillgångar. Många har hört talas om, och kanske till och med hyllat, Skattebetalarnas förening som anställt den s.k. Slöseriombudsmannen med syfte att granska och kartlägga slöseri av skattemedel i vårt samhälle. Genom att använda en stor portion humor kombinerat med vardagens allvar har Slöseriombudsmannen lyckats väcka intresse bland skattebetalare om hur våra pengar egentligen används av besluts­fattare. Människor har kunnat se hur gemensamma tillgångar slösats bort, och dessvärre hur beslutsfattare också kommer undan med det. I vissa fall fortsätter olika myndigheter med att använda våra skattemedel på ett slarvigt och respektlöst sätt, just för att det inte finns någon vidare granskning.

Redan idag har Riksrevisionen som uppdrag att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används. De bidrar till att stärka den demokratiska insynen genom en oberoende revision. Riksrevisionen har ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. De kan kontrollera om direktiv, regler och föreskrifter följs eller om de når sina mål. För att förbättra effektiviteten kan Riksrevisionen komma med rekommendationer och är av den anledningen en mycket viktig del av riksdagens kontrollmakt.

Genom att främja en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten bör Riksrevisionen användas betydligt flitigare, så att skattebetalare slipper vända sig till en slöseriombudsman för att granska onödig byråkrati. Samtidigt kan transparensen och kontrollen av arbetet i riksdagen medföra en ökad förståelse och medvetenhet bland invånarna. Riksrevisionens uppdrag att granska och hitta såväl slöseri som byråkrati bör förtydligas, och denna service borde i högre grad erbjudas olika myndigheter.

 

 

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)