Motion till riksdagen
2022/23:2134
av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

Regionala skyddsombud


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regionala skyddsombud ska få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektivavtal, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Om regionala skyddsombud (RSO) skulle få tillgång till alla arbetsplatser i Sverige skulle det vara ett viktigt steg i att få ordning och reda på svenska arbetsplatser. Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Men i dag är det alltför många som varje dag riskerar sin kropp och hälsa – och ytterst sitt liv – på arbetet.

De regionala skyddsombuden är viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen lokal skyddsorganisation. Deras insatser räddar liv.

De stöttar både anställda och arbetsgivare i deras dagliga arbetsmiljöarbete. Det är självklart att de regionala skyddsombuden bör få möjlighet att besöka fler arbetsställen. Därför är kravet att arbetsmiljölagen ändras så att regionala skyddsombud får utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektivavtal. Framför allt inom bygg- och anläggningsbranschen har andelen utstationerade arbetare ökat markant. Det finns i dag arbetsplatser där enbart utstationerad arbetskraft jobbar. Där saknas ofta både kunskap om svenska arbetsmiljöregler och förutsättningar för en fungerande samverkan mellan företagsledning och fackliga skyddsombud om arbetsmiljön. Risken för ohälsa och allvarliga olyckor är mycket högre på sådana arbetsplatser.

 

 

Leif Nysmed (S)

Lars Mejern Larsson (S)