Motion till riksdagen
2022/23:2076
av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Indraget stöd vid deltagande i krig utan svenskt uppdrag


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur ett regelverk kan se ut som medför indragen rätt till svenskt stöd vid aktivt deltagande i krig utan att vara utsänd på uppdrag av Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi ser idag ett växande problem med individer som åker utomlands för att delta i krig utan att vara utsända under svensk flagg där de sedan kräver svensk hjälp att ta sig tillbaka till tryggheten i Sverige. Att frivilligt ge sig iväg i krig utan samordnad svensk inblandning bör vara förenat med att man därefter får klara sig själv. Det kan omöjligt vara i de svenska medborgarnas intresse att bekosta säkra hemtransporter efter att individer deltagit i krig i annat land utan att det skett i svensk regi. Ett så avgörande beslut som att själv eller med sin familj fara till ett orosfyllt område samt att aktivt delta i krig bör innebära att man avsäger sig rätten till det svenska samhällets stöd för att kunna ta sig hem igen.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)