Motion till riksdagen
2022/23:2071
av Robert Hannah (L)

Nationell minnesdag för det armeniska folkmordet seyfo


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en minnesdag för det armeniska folkmordet seyfo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan år 2019 är den 24 april en nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folk­mordet i Frankrike. Det finns flera skäl för även Sverige att utlysa den 24 april till en nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet.

Folkmordet var det första större folkmordet på 1900-talet och inspirerade Förintelsen. Det lämpligaste datumet för minnesdag är den 24 april, vilket är den dag som de utsatta folkslagen gemensamt har valt för att hålla årliga minnesstunder.

 

 

Robert Hannah (L)