Motion till riksdagen
2022/23:2030
av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida starköl ska tillåtas att säljas och konsumeras vid utvalda sektioner under vissa idrottsevent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ishockey är idag en av Sveriges mest folkkära och utövade sporter. Svenska Hockey­ligan (SHL) är den högsta nivån för seriespel och drog över två miljoner åskådare under grundserien 2018/2019 med besökare i alla åldrar. För att skapa en evenemangsupplevelse som passar hela familjen har SHL-klubbarna ett utbud av supporterprodukter, förtäring och alkoholfri dryck som besökarna kan köpa och ta med sig till läktarplats. Samtidigt erbjuds förtäring av alkohol enbart i form av folköl då all försäljning av vin och starköl är förbjuden förutom i privata bås, restauranger eller på anvisade områden. Det är dock vanligt förekommande att även folköl enbart får förtäras på anvisade områden. En anledning till det är att klubbarna kan åka på dryga böter eller i värsta fall förlora sitt alkoholtillstånd om besökare medvetet förväxlar sin folköl med en starköl som är köpt på restaurang.

Det är viktigt att hålla alkoholkonsumtionen till ett minimum på idrottsarenor där våldsamheter i eller kring eventet är vanligt förekommande, däremot bör onödiga begränsningar inte införas på lugna idrottsevenemang. SHL har en sund läktarkultur och våldsamheter i samband med matcher är nästintill obefintliga jämfört med andra professionella svenska idrottsligor. En annan aspekt är att de flesta SHL-besökare förtär alkohol i samband med periodpauserna eftersom det inte serveras någon alkohol vid läktarplats. Det bidrar till en hastig alkoholkonsumtion och mer fylla under matcherna och är därför kontraproduktivt. Alternativet vore istället att den ölsugne förtär sin dryck i lugn och ro på sin plats under matchens gång, vilket skulle minimera trängseln av alkoholpåverkade konsumenter vid barerna och maximera ishockeyupplevelsen.

Exemplet ovan är också applicerbart på annan svensk proffsidrott, med få undantag. Vidare kan man ifrågasätta påståendet att alkohol och idrott alltid leder till våld i alla sammanhang, om man tittar på hur det faktiskt ser ut. De problem som omgärdar svensk fotboll finns inte i andra idrotter, därför är det snarare läktarkulturen i respektive idrott som är den avgörande faktorn. Detta kan exemplifieras med amerikansk proffsidrott i ligor som NHL (ishockey), NFL (am. fotboll) och NBA (basket) där starköl serveras vid läktarplats av legitimerade försäljare på alla idrottsevent, samtidigt som våldsamheterna i samband med eventen är betydligt lägre än vid exempelvis svensk och europeisk toppfotboll.

För att undvika att dryck spills kan man avstå från försäljning vid ståplatsläktare. Med bakgrund av ovanstående bör regeringen utreda huruvida starköl ska tillåtas säljas och konsumeras vid utvalda sektioner under vissa idrottsevent.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Eriksson Falk (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Magnus Persson (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Martin Kinnunen (SD)