Motion till riksdagen
2022/23:2011
av Johanna Rantsi (M)

Språkkrav inom vård och äldreomsorg


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tas fram språkkrav inom vård och äldreomsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom vård och äldreomsorg ska alla behärska begriplig svenska. Det är viktigt inte minst för brukares och patienters trygghets skull. Kommunikation är grunden i omsorg och skapar både trygghet och delaktighet. Kommunikation måste kunna ske såväl muntligt som skriftligt. Muntligt inte minst för brukares och patienters skull och skriftligt för att kunna dokumentera arbete och åtgärder. Om personal inte behärskar tillräckliga språkkunskaper finns stor risk för tillbud och i förlängningen även skador och risker.

Dessvärre vittnar alltför många nu om problematik kring bristande språkkunskaper hos anställd vårdpersonal. En del kommuner skissar själva på språkkrav för vissa yrken. För att göra språkkrav likvärdiga i landet bör nationella tydliga språkkrav tas fram. Kraven ska slå fast vad man behöver kunna för att vara anställningsbar inom vård och äldreomsorg.

 

 

Johanna Rantsi (M)