Motion till riksdagen
2022/23:2010
av Johanna Rantsi (M)

Sexualbrott


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort preskriptionstiden för sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka skadestånden till dem som har utsatts för sexualbrott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa minimistraffet för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En nationell studie från år 2022 gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset kartlade sexuella övergrepp bland unga visar att en av fyra av de tillfrågade ungdomar någon gång under sin uppväxt har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. En av fyra (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2022). Sexuella övergrepp bland unga ökar och vuxenvärlden bör göra allt vi kan för att motverka och minska den trenden. Samtidigt som sexualbrott ökar leder endast fem av 100 anmälda våldtäkter till fällande dom. Det är skrämmande siffror och riskerar att urholka såväl tilltron till rättsväsendet som till övriga samhällets institutioner.

För att fler sexualbrott och våldtäkter ska klaras upp behöver preskriptionstiden för sexualbrott tas bort. Detta är synnerligen viktigt att göra när det gäller sexualbrott mot barn och unga. Ingen gärningsperson ska kunna hålla sig undan till preskriptionstider löpt ut och brottsoffers behov av upprättelse ska särskilt beaktas.

För att ytterligare stärka brottsoffers upprättelse för det lidande de utstått vid sexuella övergrepp bör riksdagen inte bara slopa preskriptionstiden för sexualbrott utan även stärka den kränkningsersättning som brottsoffer kan få rätt till. Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör minst fördubblas.

Gärningspersoner bör få kännbara straff för alla former av sexualbrott. Den ökade trenden av sexualbrott mot barn och unga, en av fyra unga som utsatts för sexuella övergrepp, är skrämmande. Samhället ska stötta brottsoffer men behöver också leverera kännbara konsekvenser för dem som begår brottshandlingarna som ett led i att ge upprättelse åt brottsoffer och straffa gärningspersoner.

Riksdagen bör ställa sig bakom det som anförs i motionen om att stärka brottsoffers upprättelse efter utsatthet för sexualbrott och högre straff för sexualbrott.

 

 

Johanna Rantsi (M)