Motion till riksdagen
2022/23:2000
av Sten Bergheden (M)

Ökad produktion i skogen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka produktionen i skogen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att vi kan öka skogsproduktionen i Sverige. En ökad tillväxt hjälper till att binda mer koldioxid och kan öka produktionen av trä som är ett klimatsmart bygg­material. En ökad skogsproduktion behövs också för att klara klimatomställningen genom att få fram mer biobränsle.

Idag hindrar lagar och regler Sveriges skogsägare att öka sin produktion. Detta missgynnar både skogsproduktionen och produktionen av miljövänligt byggmaterial och biobränsle, men det är också en kraftig inskränkning i äganderätten.

Därför behöver regeringen se över möjligheterna att underlätta för en ökad produktion i landets skogar och därmed ge skogsägaren möjlighet till en ökad skogsproduktion vilket också är bra för klimatet.

 

 

Sten Bergheden (M)