Motion till riksdagen
2022/23:1998
av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Gaza


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige självt och genom EU måste göra sitt yttersta för att få den israeliska blockaden av Gazaremsan hävd och därmed hjälpa Gazas lidande invånare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom Gazaremsan har vägen mellan Egypten och Palestina gått. Gazaremsan har genom historien styrts, förötts och återbefolkats av olika folk, dynastier och imperier. Gaza­remsan kom under egyptisk kontroll som ett resultat av 1948 års arabisk-israeliska krig. Gränserna och namnet Gazaremsan fastställdes när Israel och Egypten undertecknade vapenstilleståndsavtalet 1949. Sexdagarskriget 1967 innebar att Israel ockuperade Golanhöjderna, Gazaremsan och Västbanken inklusive östra Jerusalem.

Precis som i övriga Palestina började bosättarrörelsen ta över palestinsk mark i Gaza. Mellan 1967 och 2005 etablerade Israel 21 bosättningar omfattande 21 procent av Gazaremsans territorium.

År 2005 avvecklades Gazaremsans judiska bosättningar på initiativ av den dåvarande israeliska premiärministern Ariel Sharon, och israeliska trupper lämnade området. Israel behöll dock kontrollen över luftrum, territorialvatten, gränsövergångar, valuta och handel. I juni 2007 tog den terrorstämplade organisationen Hamas kontroll över området efter att ha vunnit lokalvalet.  

I Gaza är 1,8 miljoner palestinier bosatta inom området och Gaza har en snabbt växande befolkning på grund av höga födelsetal. Invånarna härstammar huvudsakligen från flyktingar som flydde från andra delar av Palestina.

Varken människor eller varor kommer in eller ut från Gazaremsan utan Israels eller Egyptens tillstånd. Efter Gazakriget 2008–2009 har Israel upprätthållit en kombinerad land- och sjöblockad. Gazaremsan kan idag betraktas som ett stort fängelse där invånarna lider svår nöd genom blockaden.

 

 

Jamal El-Haj (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Louise Thunström (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Serkan Köse (S)

Yasmine Bladelius (S)