Motion till riksdagen
2022/23:1995
av Johanna Rantsi (M)

Moderniserad hem- och konsumentkunskap i skolan


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att modernisera hem- och konsumentkunskapen i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens skola prioriteras kärnämnena då dessa är en förutsättning för att kunna lyckas i skolan och för att studera vidare för de som väljer detta. Utöver detta behövs också grundläggande kunskap i många andra ämnen. Ett av dessa ämnen är hem- och konsumentkunskap, ett ämne som tyvärr inte alltid är uppdaterat när det gäller att rusta eleverna för livet efter skolan.

Även om det är bra att kunna baka, laga mat och lära sig handla samt näringslära skulle ämnet behöva ett rejält ansiktslyft för att ge bättre kunskap inom ämnet ekonomi, budget och uppföljning. Detta är kunskap som berörs inom andra ämnesområden men inte på det djup som skulle behövas. Många unga saknar kunskap om hur man balanserar en budget och gör en ekonomisk uppföljning. Alltför många ungdomar tar idag sms-lån trots skyhög ränta. Detta visar sig också i den statistik som Kronofogden för över skuld­satta. Ekonomi och budget borde vara centrala delar i ämnet hem- och konsument­kunskap. Matlagning och bakning bör rimligtvis vara en del av föräldraansvaret, inte skolans. Då näringslära, kost och motion är nära sammanhängande borde dessa i stället ligga under ämnet idrott och hälsa.

Genom en reformering av ämnet hem- och konsumentkunskap ger man eleverna grundkunskap gällande lön, skatt, budget, krediter, lån, avtal i privatekonomin och grundläggande företagskunskap. Därför bör riksdagen ställa sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att modernisera hem- och konsumentkunskapen i skolan.

 

 

Johanna Rantsi (M)