Motion till riksdagen
2022/23:1994
av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Uppkoppling i hela Sverige


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltäckning och bredbandstillgång som en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgången till snabb uppkoppling är central oavsett var i landet man bor. En bra uppkoppling är grunden för att sköta allt från kontakter med myndigheter och läsa tidningen, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som i mångt och mycket kräver tillgång till snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.

Bor man sedan på landsbygd eller i glesbygd som många gör i Norrbotten är behovet många gånger än större. Där har kopparnätet plockats ner, avstånden begränsar och utbud av butiker, nöjen och det offentliga Sverige är alltid kraftigt begränsat.

Socialdemokraterna tog i regeringsställning fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning jämfört med den förra borgerliga regeringens. Senast år 2025 vill vi att 99,9 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s.

Det är ett högt mål, men för oss är det en självklarhet att hela landet ska ha tillgång till snabb uppkoppling. Vi införde därför en garanti så att alla skulle ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin syftade till att hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning ska ha tillgång till grundläggande digitala tjänster.

Detta är viktigt och ett arbete som nu måste fortsätta. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva, bo och verka i hela landet. Man ska inte som exempelvis norrbottningar behöva leva i teknik­skugga. Även om mycket skett senaste åren är vi långt ifrån klara och regeringen måste göra mer för att säkerställa att hela Sverige är uppkopplat och har tillgång till snabb uppkoppling.

Att nu många kunder runt om i Norrbotten som bor där inga andra mobil- eller telefonleverantörer tillhandahåller tjänster, dessutom får sina avtal med statliga Teracomkoncernen uppsagda är inget annat än en skandal. Man säger sig avveckla dessa abonnemang för att fullt ut kunna utveckla sin tjänste- och teknikutveckling för att stärka Sveriges totalförsvar. Men även samhällets styrka är aldrig starkare än sin svagaste länk, människor som idag ändå har någon form av fungerande uppkoppling ska inte tvingas ut i teknikskugga med allt vad det innebär med sämre trygghet, livskvalité och ett brustet samhällskontrakt.

Goda möjligheter att vara uppkopplad är helt avgörande för tillväxt och näringsliv i hela vårt land. Att kunna bo, leva och jobba från norr till söder, såväl i stad som på landsbygd och i glesbygd, måste vara en tydlig politisk målsättning. Det får inte råda några tvivel – det måste betraktas som ett samhälleligt, gemensamt ansvar att säkerställa god täckning för telefoni och mobilt bredband i områden dit marknadskrafterna inte når, genom exempelvis samhällsmaster. Mobiltäckning och bredbandstillgång är en statlig angelägenhet som inte kan begränsas till marknadens ramar.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Linus Sköld (S)

Ida Karkiainen (S)

Zara Leghissa (S)