Motion till riksdagen
2022/23:1967
av Sten Bergheden (M)

Översyn av länsstyrelsernas verksamhet


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av länsstyrelsernas verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver effektivisera och minska ner på landets byråkrati och dess kostnader.

Ett sådant arbete borde vara att se över länsstyrelsernas arbete och ansvarsområden och även se över om det är möjligt att eventuellt avveckla länsstyrelserna helt på sikt.

Vissa av arbetsuppgifterna kan med lagändringar och förenklingar tas bort, andra uppgifter kan fördelas till kommuner eller regioner och några av uppgifterna kan säkert läggas på annan myndighet.

Om Sverige ska klara landets huvuduppgifter, skola, vård och trygghet måste vi vara beredda på att minska ner och effektivisera kostnaderna för den offentliga byråkratin i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)