Motion till riksdagen
2022/23:1953
av Sten Bergheden (M)

Möjligheterna att bygga även i störningsbelastade miljöer


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheten att införa villkorade bygglov som gör det möjligt att få bygga även i störningsbelastade miljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många platser i vårt land vill människor bygga för att de har anknytning till bygden och vill återvända. Det kan exempelvis vara så att den gamla generationen på gården vill bygga ett mindre, mer anpassat boende, på äldre dagar. Får de då inte bygglov tvingas de flytta ifrån lantbruket och gården mot sin vilja.

Stelbenta regler gör att många ansökningar om bygglov avslås med hänvisning till att den omgivande miljön kan orsaka störningar för ett eventuellt nytt bostadshus, som buller eller lukt, med närhet till lantbruk eller flygplats med mera. Då utfärdas inte bygglov, trots att den som vill bygga är fullt medveten om problemen och beredd att satsa sina pengar på ett bostadshus på just den platsen.

I speciella fall där den som bygger är medveten om störningarna, bör det gå att upp­rätta en speciell klausul i bygglovet som villkorar bygglovet. Dessutom bör man kunna upprätta någon form av belastningsavtal som följer fastigheten där det är inskrivet att fastigheten får tåla störningarna från den närliggande verksamheten. På så sätt får en framtida köpare också kunskap om att detta villkor följer med fastigheten. Det behövs speciella avtal för bygglov för att underlätta för boende i störningsbelastade miljöer. Stelbenta regler hindrar i dagsläget människors frihet på egen mark. Därför bör möjlig­heten att införa speciella tillstånd att bygga i störningsbelastade miljöer ses över.

 

 

Sten Bergheden (M)