Motion till riksdagen
2022/23:1946
av Sten Bergheden (M)

Myndigheters anpassning efter livsmedelsstrategin


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter ska beakta livsmedelsstrategins mål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har antagit en livsmedelsstrategi som tydligt pekar på att svensk livsmedels­produktion ska öka. Tyvärr sker inte detta bara genom ett riksdagsbeslut, utan mer politiska åtgärder krävs i form av stärkt lönsamhet, stärkt konkurrenskraft, lika villkor, sänkta skatter, underlättad ökad produktion, minskad byråkrati och se till att Sveriges lantbrukare tror på framtiden och vågar investera igen.

En av åtgärderna för att lyckas med livsmedelsstrategin är att Sveriges myndigheter och verk får ett ännu tydligare uppdrag att hjälpa till att öka produktionen och därmed uppfylla andemeningen i livsmedelsstrategin.

 

 

Sten Bergheden (M)