Motion till riksdagen
2022/23:1945
av Sten Bergheden (M)

Regler och ersättning för Natura 2000-områden


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över reglerna för ersättning för Natura 2000-områdena och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Natura 2000 är en skyddsform som omfattar ca 15 procent av landets natur. Dessa marker har en rad olika inskränkningar och det finns skötselplaner för områdena.

Enligt Skogsstyrelsen innebär Natura 2000 inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Men det behövs tillstånd för åtgärder som ”på ett betydande sätt påverkar miljön” i ett Natura 2000-område. Det är en stor yta av landets natur som omfattas av Natura 2000 – men det utgår inte automatiskt ersättning för inskränkningen i skötsel av dessa marker.

Om det är betesmark måste marken betas även om ägaren inte har några djur. När djurägare slutar med djur på grund av låg lönsamhet, ålder eller för många vargar i området så blir detta ett problem för markägaren. Det finns heller ingen möjlighet att göra om markerna till skog.

Reglerna för ersättning bör övervägas att ses över. Markägaren måste ha större möjligheter att använda sina marker och Natura 2000 kan inte få hämma markägarens rättigheter att bruka sin mark. Dessutom får han ju ingen ersättning för detta åtagande. 

 

 

Sten Bergheden (M)