Motion till riksdagen
2022/23:1942
av Sten Bergheden (M)

Ytterligare ett jobbskatteavdrag


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ytterligare ett jobbskatteavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När människor jobbar och anstränger sig för att det ska gå bra för Sverige måste det också synas i den egna plånboken.

När fler jobbar gör det att Sverige kan producera mer varor och tjänster vilket gör att vi ökar landets intäkter som i sin tur ger oss möjligheter att ha en bra gemensam välfärd i form av bra skola, vård, trygghet, infrastruktur och extra stöd och hjälp till de som behöver med mera.

Men för att landets gemensamma kaka ska växa behöver fler och fler jobba. Då är det också rimligt att de som jobbar och anstränger sig för landets bästa ska få mer kvar i plånboken, genom att minska skatterna. Därför behöver vi se över möjligheterna att införa ytterligare ett jobbskatteavdrag.

 

 

Sten Bergheden (M)