Motion till riksdagen
2022/23:1941
av Sten Bergheden (M)

Sänkt dansbandsmoms


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över momsen och om möjligt sänka den för danskonserter från 25 procent till 6 procent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När någon ska gå på en dansbandskonsert får personen betala 25 % moms på biljetten medan någon som går på en konsert utan dans får betala endast 6 % i moms på sin biljett. Den låga momsen 6 % gäller också vid idrottsarrangemang.

Sverige behöver nu se över sina momssatser så att vi har ett momsuttag som inte missgynnar de som vill lyssna på musik och dansa samtidigt.

Att dansa är en bra aktivitet som både stärker folkhälsan, stärker konditionen och skapar trevliga sociala möten mellan människor. Detta ska uppmuntras och inte straff­beskattas med höga momsuttag. Därför behöver momssatsen för dans sänkas till 6 %. 

 

 

Sten Bergheden (M)