Motion till riksdagen
2022/23:1934
av Sten Bergheden (M)

Skatteavdrag för att ta buss- och lastbilskörkort


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för dem som tar körkort för buss eller lastbil om det sedan resulterar i att man får ett chaufförsjobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att lättare kunna bo och arbeta i hela landet är det viktigt att våra ungdomar tar körkort. Körkortsutbildningen är en av våra viktigaste utbildningar, men utbildningen både kostar pengar och tar tid, vilket gör att många avstår då de saknar ekonomi för att kunna ta körkortet. Därför bör ett avdrag övervägas, ett så kallat rattavdrag, som gör att den som tar ett buss- eller lastbilskörkort därefter kan dra av kostnaden för körkortet mot sin inkomst som buss- eller lastbilschaufför. Detta skulle också underlätta för att få fler att ta körkort och sedan börja jobba som buss- och lastbilschaufförer.

Sverige behöver fler chaufförer till bussar och lastbilar och att då göra det avdrags­gillt att ta buss- eller lastbilskort skulle kunna motivera och underlätta för fler att ha råd att ta buss- eller lastbilskörkortet.

 

 

Sten Bergheden (M)