Motion till riksdagen
2022/23:1933
av Sten Bergheden (M)

Sänkt bensin- och dieselskatt


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka bensin- och dieselskatten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har mycket höga skatter på bensin och diesel. Detta slår mycket hårt mot de som saknar alternativ och måste ha bilen för att livet ska fungera. Givet Sveriges geografi är vi i stor utsträckning beroende av bilen och andra fordon för att kunna åka till arbetet, handla mat, träffa vänner, fritidsaktiviteter, skjutsa barn, komma till läkare m.m. 

Sverige är också ett land med långa avstånd och dessutom glesbefolkat där lastbils­transporter är nödvändiga för att handel och företag ska fungera. Höga bränsleskatter sänker vår konkurrenskraft och möjligheten att leva och bo i hela Sverige. Det är därför viktigt att vi ser över våra bränsleskatter om hela Sverige ska kunna leva och för att undvika att äventyra tillväxt och jobb i hela landet. 

Det är inte rimligt att ett av Europas största och mest glesbefolkade länder, med ett stort behov av bensin- och dieseldrivna fordon och långa transporter, ska ha bland de högsta drivmedelsskatterna i Europa. Därför bör en översyn övervägas i syfte att sänka bensin- och dieselskatterna i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)