Motion till riksdagen
2022/23:1913
av Sten Bergheden (M)

Kravet på uppgiftslämnande till olika myndigheter


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket så att en myndighet inte ska kunna begära in samma uppgifter som redan finns hos en annan myndighet och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket så att myndigheter i större utsträckning har ett ansvar för att samordna sina uppgiftsinsamlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag får både privatpersoner och företag uppmaningar om att lämna uppgifter till olika myndigheter i Sverige, ofta kan det vara samma uppgifter som redan en tidigare myndighet har begärt in.

Vi behöver därför vara tydliga med att ställa krav på myndigheterna att samordna sina uppgiftsinsamlingar bättre så att ett företag eller en privatperson inte ska behöva lämna in samma eller liknande uppgifter till olika myndigheter.

Myndigheterna ska dessutom i första hand undersöka möjligheten att inhämta uppgifterna från annan myndighet istället för att belasta företaget eller privatpersonen med nya uppgiftsinhämtningar och nya blanketter

 

 

Sten Bergheden (M)