Motion till riksdagen
2022/23:1907
av Sten Bergheden (M)

Utvärdering av promillegränsen på sjön


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera promillegränsen på sjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns på 0,2 för sjöfylleri. Det har nu gått över tio år sedan denna gräns infördes, och det är därför hög tid att man gör en ordentlig uppföljning och ser över effekterna av lagen. Det är alltid viktigt att se över konsekvenserna av ny lagstiftning och se om den nya lagen verkligen bidragit till färre olyckor på sjön som var målet. Det är också viktigt att man redovisar hur arbetet med övervakningen av sjöfylleri har fungerat, vilka kostnader och resurser man haft och hur man planerar den framtida övervakningen. Lagar som införs måste ständigt följas upp och utvärderas – så också denna lag.

Sverige bör utvärdera och om möjligt anpassa lagstiftningen till vad våra grann­länder har när det gäller promillegränser på sjön.

 

 

Sten Bergheden (M)