Motion till riksdagen
2022/23:1906
av Sten Bergheden (M)

Aktivister och djurproduktionen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för att stävja brott begångna av djurrättsaktivister och stöldligor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett problem som hotar svensk djur- och matproduktion är att aktivister begår brott och aktivt försöker stoppa verksamheten. Sveriges lantbrukare och livsmedelsproduktion lyder under ett av världens hårdaste regelverk för sin produktion. Att då aktivister med brottsliga metoder försöker sabotera den lagliga produktionen och verksamheten är helt oacceptabelt och måste med kraft stoppas. Skyddet för våra lantbrukare och svensk matproduktion är idag alldeles för lågt och tryggheten på landsbygden minskar. Stöldligor plundrar lantbruken på diesel, maskiner och utrustning utan att samhället klarar att ta fast brottslingarna. Detta är en helt orimlig situation och gör att många lantbrukare inte orkar eller har råd att fortsätta med sin produktion. Det är inte rimligt att förtagare på landsbygden tvingas sluta med sin verksamhet på grund av olagliga djurrättsaktivister eller stöldligor.      

 

 

Sten Bergheden (M)