Motion till riksdagen
2022/23:1894
av Alireza Akhondi (C)

Flaggning av adresser för ambulans


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När polisen åker på ett uppdrag görs alltid en sökning på adressen, och om det visar sig att det har förekommit hot eller våld tidigare iakttar polisen extra försiktighet och åker ofta med förstärkning. När ambulans eller räddningstjänst åker till samma adress får de dock ingen varning, då SOS Alarm inte får flagga kända och farliga adresser. Det innebär att de som arbetar på ambulansen kan gå rakt in hos någon som tidigare har knivhuggit ambulanspersonal och som kanske har planen att göra det igen.

Arbete i en blåljusverksamhet är en riskfylld miljö där inte allt går att förebygga; därför är det viktigt att använda sig av den information som finns och tillåta flaggning av kända farliga adresser och patienter.

 

 

Alireza Akhondi (C)