Motion till riksdagen
2022/23:1888
av Helena Lindahl m.fl. (C)

Fiske


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta fartyg under 12 meter från begränsningar i form av avgifter och kvoter och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta att få licens för småskaligt fiske och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till en regional förvaltning av kustkvoten och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att strömmingen bibehålls i Östersjön genom effektiva åtgärder för att skydda arten och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka säljakten genom skottpengar eller utökade möjligheter att sälja sälprodukter och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett uppdrag till Livsmedelsverket att ge heltäckande och nyanserad bild av rekommendationerna avseende strömming och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärdsprogram för att minska skarvpopulationen och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbereda för ett totalt fiskestopp om ej andra åtgärder ger effekt vad gäller strömmingsbeståndet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontakt med fiskare och forskare ger en entydig bild. Strömmingsbeståndet i Östersjön kan vara nära kollaps. I somras kom larmrubriker om att bristen på strömming i Bottniska viken gjorde att anrika surströmmingstillverkare fick lägga ned verksamheten. En synlig effekt på hur pressat beståndet är.

Det kan i förlängningen leda till en ekologisk katastrof. Det krävs radikala åtgärder för att vända utvecklingen.

Men strömmingen är en av de mest betydelsefulla arterna för Bottniska vikens hela ekosystem, där den fungerar som föda för andra fiskar och för däggdjur som säl och tumlare, samt även fåglar.

Det finns många anledningar till det kritiska läget. En är det storskaliga industri­fisket där stora trålare går in i Bottniska viken och dammsuger havet på strömming, som sedan blir djurfoder. De småskaliga kustfiskarna har larmat om att deras fångster har minskat kraftigt. Enligt stiftelsen Baltic Waters 2030 tas cirka 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill upp av 20 industritrålare. Även det hårda trycket från skarv och säl bidrar.

 

 

Helena Lindahl (C)

Anne-Li Sjölund (C)

Catarina Deremar (C)