Motion till riksdagen
2022/23:1877
av Sten Bergheden (M)

Processer runt de småskaliga vattenkraftverken


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att pausa alla pågående omprövningsprocesser runt de småskaliga vattenkraftverken tills det är klarlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag brist på el och kommer att riskera tvingas till att akut stänga ner verksamhet under vissa förhållanden. Detta är ju långt ifrån acceptabelt då det äventyrar företag, jobb och tillväxt i Sverige.

Sverige måste nu på alla sätt aktivt jobba med att öka elproduktionen och den moderatledda regeringen har lagt fram förslag på att åtgärda elbristen i landet. Men oavsett det så kommer elbristen att påverka Sverige under lång tid. Nedstängningen av fungerande kärnkraftverk som den förra socialdemokratiska regeringen var orsak till har satt Sverige i en mycket svår situation.

Samtidigt som vi har elbrist i Sverige så pågår det olika processer för att fasa ut, minska eller försvåra för landets småskaliga vattenkraftverk. Varje minskad produktion från våra småskaliga vattenkraftverk kommer att förvärra elsituationen ytterligare i Sverige. Därför behöver Sverige omgående pausa alla pågående processer mot de småskaliga vattenkraftverken tills det är klarlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen för att inte försämra elsituationen ytterligare och bidra till ännu mer minskad elproduktion i Sverige.  

 

 

Sten Bergheden (M)