Motion till riksdagen
2022/23:1856
av Sten Bergheden (M)

Mer undervisning i praktiska kunskaper


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för skolan att i större utsträckning undervisa i praktiska kunskaper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan har i uppgift att utbilda och ge elever goda förutsättningar att kunna studera vidare. Många elever avslutar dock sin utbildningskarriär redan efter högstadiet eller gymnasiet och ställs då inför många praktiska utmaningar, som att söka arbete, starta företag eller hitta en bostad. Skolan borde i större utsträckning rusta elever för att klara ovan nämnda utmaningar.

 

 

Sten Bergheden (M)