Motion till riksdagen
2022/23:1855
av Sten Bergheden (M)

Gårdsförsäljning i Sverige


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en tydlig majoritet i Sveriges riksdag för att tillåta gårdsförsäljning.

Riksdagen har tagit ett tydligt beslut om att man vill ha gårdsförsäljning i kombination med att också kunna behålla Systembolaget.

Även Finland har ett systembolagsmonopol och där har man redan tillåtit både gårdsförsäljning och dessutom har man utökat försäljning av starkare öl i vanliga livsmedelsaffärer.

Sedan ett antal år tillbaka har produktion av öl, vin och cider blivit allt vanligare i Sverige och samma produktion är ofta en stor turistattraktion i övriga Europa. Men svenska producenter lider av att inte kunna sälja sin produkt direkt till besökare och turister utan måste istället hänvisa turisterna till Systembolaget. Detta uppfattas mycket märkligt av utländska turister, att de kan se på produktionen och smaka på produkterna, men att de sen inte kan få köpa med sig en flaska öl eller vin ifrån gården.

Sverige har utrett frågan ett flertal gånger och det har tydligt pekat på att det är fullt möjligt att ha både gårdsförsäljning och Systembolaget kvar under vissa förutsättningar. Finland har gått ännu längre i sitt arbete och redan tillåtit gårdsförsäljning. Det som är möjligt i Finland är ju självklart lika möjligt i Sverige.

Sverige kan inte fortsätta att förhala frågan utan måste göra det möjligt att införa gårdsförsäljning i Sverige. Detta skulle gynna landsbygden och ge möjlighet till nya jobb i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)