Motion till riksdagen
2022/23:1851
av Sten Bergheden (M)

Vaccination mot TBE


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om TBE-vaccinering bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Några områden i Sverige är speciellt drabbade av TBE, som är en allvarlig fästingsmitta som kan orsaka exempelvis svårartad hjärnhinneinflammation. Skaraborg runt Vänern och Vättern är ett hårt drabbat TBE-område, och stora delar av Stockholms skärgård är ett annat område drabbat av TBE. Sjukdomen är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning och ge de drabbade livslånga besvär.

Skaraborg skulle kunna bli ett pilotprojekt och ett försöksområde där TBC-vacciner­ingen skulle kunna ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att männi­skor som lever i dessa utsatta områden ändå avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl. Om TBE-vaccin skulle ingå i den allmänna vaccineringen skulle det både förebygga och begränsa skadorna av TBE och därmed minska kostnaderna för sjukskrivning och framför allt minska det mänskliga lidandet.

 

 

Sten Bergheden (M)