Motion till riksdagen
2022/23:1848
av Sten Bergheden (M)

Sjukvård och tandvård för alla


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov och möjligheter att ge tandvården ett eget högkostnadsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bli sjuk eller att man behöver extra omvårdnad om sina tänder kan drabba alla och det är mycket vanligt för många i Sverige. Många av våra äldre kan ha stora behov av att kunna laga och reparera sina tänder för ett drägligt liv.

När det gäller sjukvården så finns det ett högkostnadsskydd som träder in för att den som drabbats av sjukdom inte ska hamna i en situation att personen av ekonomiska skäl ska tvingas avstå vård; detta är fullt rimligt.

Även tandvården borde ha någon form av högkostnadsskydd för att människor inte ska tvingas ha dåliga tänder och därmed också riskera andra hälsorisker på grund av att man inte har råd att reparera sina tänder vid behov och i tid.

Därför behöver behov och möjligheter ses över gällande förutsättningar för tand­vården att ha någon form av högkostnadsskydd.

 

 

Sten Bergheden (M)